Genom en speciell metod för minnes- och uppmärksamhetsövningar under 30 minuter per dag, tillsammans med förälder eller lärare, kunde barn med förvärvade hjärnskador signifikant förbättra bland annat minnesfunktionen efter 17 veckors övningar.
Det framgår av en avhandling från Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet.
Neuropsykologen Ingrid Hagberg-van´t Hooft har i sin forskning använt en metod som kallas Amat-c, vilken även innehåller bland annat strategiträning och studieteknik. 38 barn i åldrarna 9–16 år ingick i studien. Barnen hade drabbats av hjärntumörer, råkat ut för olyckor eller fått en hjärnpåverkan på grund av olika sjukdomar. För samtliga barn gällde att skadan var minst ett år gammal.
Med hjälp av neuropsykologiska test undersöktes barnen före och efter träningen, samt efter sex månader. Dessutom fick föräldrar, lärare och barnen besvara frågeformulär om bland annat skolprestationer och socialt beteende.
Jämfört med en kontrollgrupp hade behandlingsgruppen förbättrats signifikant, främst på komplexa test av uppmärksamhet och minne. Förbättringen bestod efter sex månader. Barnen, föräldrarna och lärarna skattade samtliga förbättringarna på likartat sätt.