Kapslar som utsöndrar nervtillväxtfaktorn NGF (nerve growth factor), i hjärnan kan bli ett behandlingsalternativ för alzheimerpatienter i framtiden. Det hoppas forskare vid Karolinska institutet, som nu sökt etiskt tillstånd för att få genomföra en mindre patientstudie.
Kapslarna är små som risgryn och placeras i den basala framhjärnan med hjälp av en kateter. I kapslarna finns celler som producerar NGF, som i djurförsök visat sig stimulera nervceller att överleva. Den basala framhjärnan spelar en viktig roll för att ta emot och skicka nervsignaler till minnescentret och är den del av hjärnan som drabbas först vid Alzheimers sjukdom.
– Vi vill nu pröva metoden på patienter med en mild eller måttlig form av Alzheimers sjukdom, och hoppas kunna bromsa upp sjukdomsförloppet, säger Maria Eriksdotter Jönhagen, klinisk prövningsledare vid institutionen för Neurotec vid Karolinska institutet.
– Kapslarna placeras på vardera sidan av framhjärnan, och genom små hål i kapseln utsöndras NGF till den omkringliggande vävnaden. Vi har testat metoden på minigrisar, och resultaten har varit positiva,
Tillsammans med forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset har Maria Eriksdotter Jönhagens forskargrupp sökt tillstånd från Läkemedelsverket och från den regionala etikprövningsnämnden för att få inleda försök med sex patienter. Går allt enligt planerna så startar försöken under hösten och utvärderas sedan efter ett år.
– Metoden bygger på ett helt nytt koncept, och det finns naturligtvis vissa risker eftersom det handlar om neurokirurgiska ingrepp. Men det rör sig inte om speciellt omfattande ingrepp, säger Maria Eriksdotter Jönhagen.