– Det är påfallande många, ungefär en tredjedel av patienterna, som avbryter medicineringen eller byter läkemedel efter två veckor. Därför upplever vi att kontrollstationen behövs för att hitta exakt rätt läkemedel till rätt patient, säger Sven-Eric Åslund, familjeläkare och chef för vårdcentralen i Burträsk, som ligger några mil från Skellefteå.
Satsningen på gratis läkemedel under en provperiod drevs på försök under 2003 och 2004. Landstingsförbundet och landstingskommittén i Västerbotten stod bakom projektet, och resultatet bedömdes som så positivt att modellen nu gäller permanent för ett tiotal preparat.

Drivs som intraprenad
Att vårdcentralen i Burträsk blev så kallad intraprenad, en självstyrande enhet inom landstinget, har enligt Sven-Eric Åslund haft stor betydelse för satsningen.
– Det var ett krav från vår sida i personalen att vi även skulle få en skarp läkemedelsbudget att ta ansvar för. Jag ser enbart fördelar med att vi som förskrivande läkare tar ansvar för läkemedelskostnader.
– Ekonomiskt är skillnaden marginell mot tidigare. Vårdcentralen subventionerar kostnaderna så det blir gratis för patienterna, men vi har samtidigt kunnat minska kostnaderna för kassation.
Redan i början av 1990-talet grundlade vårdcentralen ett nära samarbete med apoteket. Full lagerhållning är inte möjlig för en vårdcentral i glesbygd, men apoteket garanterade tillgång till de viktigaste preparaten. Läkarna lovade å sin sida att förskriva generiska alternativ i stor utsträckning.
Sven-Eric Åslund menar också att god läkartillgång – tre ordinarie tjänster och en ST-läkare – gjort att Burträsk kunnat satsa på en genomarbetad läkemedelsstrategi.
– Men det är också en prioriteringsfråga. Läkemedelsfrågorna är kärnverksamhet för en allmänläkare. Håller man med om det, ska man inte uppleva det som krångligt extrajobb att ha en patientkontakt efter två veckor vid nyordination av läkemedel.

Telefonkontakt efter 14 dagar
Tidigare saknades en strukturerad uppföljning av nyordinerade läkemedel. Numera sker patientkontakten efter två veckor, i regel via telefon. Läkarna kollar då om medicineringen gett effekt, eventuella biverkningar och eventuell fortsättning eller byte av preparat.
Någon ökad efterfrågan på läkemedel har läkarna inte märkt.
– Det är en myt att man som patient vill ha mycket läkemedel och att utdelningen skulle öka för att det är gratis. Patienterna värdesätter nog mer att se vårt engagemang i läkemedelsfrågor, säger Sven-Eric Åslund.
Han medger att en utvärdering efter 14 dagar kan vara väl tidigt för vissa läkemedel. Det skiljer också stort mellan olika läkemedelsgrupper när det gäller behovet av fortsatt medicinering efter två veckor.
– Många som fått antidepressiva läkemedel upplever att de inte behöver fortsatt medicinering. Förmodligen beror det på att den första läkarkontakten med stödsamtal är tillräcklig.Sven-Eric Åslund, chef för vårdcen-tralen i Burträsk, prioriterar läkemedelsfrågorna.