Holland har beslutat att stänga in sina tamfåglar till följd av utbrott av fågelinfluensa bland tamfåglar i bland annat Ryssland och Kazakstan. Men det är en överdriven reaktion, anser EUs experter som träffades i Bryssel den 25 augusti. Risken för att smittan ska nå EUs medlemsländer genom smittade flyttfåglar, fåglar som under hösten passerar Europa, anses som mycket liten. Ännu finns inga rapporer om friska flyttfåglar som varit bärare av fågelinfluensavirus av typ H5N1, och sprider sig smittan till EU sker det förmodligen genom smittade tamfåglar som förflyttas.
De nya utbrotten har inte heller inneburit en öka risk för att fågelinfluensaviruset förändras och blir smittsamt mellan människor, och i värsta fall orsakar en pandemi. Det menar läkaren och fågelinfluensaexperten Anders Wallensten som deltog i mötet i Bryssel.

Sjuka fåglar flyger inte långt
– Att fågelbesättningarna i Ryssland och Kazakstan har smittats av flyttfåglar är inte bekräftat. De fåglar som blir smittade kan inte flytta speciellt långt eftersom de snabbt blir sjuka och dör. Och hotet mot människan har inte ökat, säger Anders Wallensten.
Anders Wallensten är allmänläkare på Smedby Vårdcentral utanför Kalmar. Våren 2006 ska han disputera i ämnet fågelinfluensa, och han deltar då Smittskyddsinstitutet arrangerar en influensadag den 2 september för att redogöra för läget just nu.
IUleåborg i västra Filnland upptäcktes nyligen en självdöd mås, och det kan vara ett fall av fågelinfluensa. Men förmodligen handlar det i så fall om ett lågpatogent virus bland de cirka 150 olika typer av fågelinfluensavirus som är kända.
–Utifrån den information jag tagit del av finns det idag inget som tyder på att det handlar om H5N1, säger Anders Wallensten.
På global nivå pågår dock förberedelserna inför en eventuell pandemi. WHO har nu tecknat ett avtal med läkemedelsföretaget Roche om en donation på tre miljoner doser (30 miljoner kapslar) av det antivirala medlet Tamiflu. Dessa är främst avsedda för fattigare länder, då rika länder redan idag är på väg att bygga upp sina egna lager av antivirala medel. Roche ska reservera det antivirala läkemedlet för WHOs räkning i upp till fem år.
Om viruset skulle förändras och bli smittsamt mellan människor hoppas WHO att antivirala medel ska fördröja smittspridningen och ge mer tid för vaccinframställning.