Bussen som exploderade i samband med bombattackerna i London den 7 juli befann sig precis utanför huset där Brittiska läkarförbundet (BMA) och tidskriften BMJ håller till.
Kieran Walsh, geriatriker och BMJ-medarbetare, beskriver i en artikel i BMJ hur det hade stänkt blod ända upp till andra våningen på BMA-husets väggar.
Andrew Dearden, allmänläkare och styrelseledamot i BMA, delar också med sig av sina erfarenheter.
»Jag är säker på att människor kunde, och skulle, ha dött på torsdagsmorgonen om det inte varit för BMAs personal« skriver han i BMJ. Andrew Dearden berättar hur han och andra medarbetare på brittiska läkarförbundet – såväl läkare som övrig personal – tillsammans bildade ett katastrofteam som gjorde allt från akuta medicinska insatser till tillverkning av provisoriska bårar av skrivbord, utskänkning av mat och dryck samt nyhetsbevakning.«
Läs Andrew Deardens artikel i sin helhet på http://www.bmj.org
Se även Josef Milerads spalt på sidan 2197.


Omslaget till BMJ den 16 juli. Bilden är tagen från brittiska läkarförbundets hus.