Floran av presumtiva riksdagspartier växer. Nu bildar med största sannolikhet Sveriges sjukvårdspartier ett gemensamt parti som ställer upp i riksdagsvalet 2006. Ett preliminärt partiprogram är ute på remiss bland de regionala sjukvårdspartierna. I oktober avgörs om partierna kan enas till ett enda gemensamt. Lisa Lind, politisk sekreterare i Sjukvårdspartiet Gävleborg (där partiet har fem mandat i landstingsfullmäktige) och sekreterare i samverkansorganet för Sveriges sjukvårdspartier, är positiv.
– Vi kommer att bilda ett riksparti!
Sjukvårdsfrågorna är självklart partiets huvudsakliga frågor, och inom det området ägnas mest utrymme åt äldreomsorgen i det preliminära programmet. Ansvaret för äldreomsorgen och därtill kopplad hälso- och sjukvård ska enligt programmet ligga på en huvudman, och kommunala äldreombudsmän bör inrättas.
De äldre ska också garanteras färdtjänst och plats på äldreboende. Sammanboende äldre par ska garanteras fortsatt gemensam bostad.

Nej till Stopplagen
Kommunen bör enligt det tilltänkta Sjukvårdspartiet också ha ansvar för primärvården. Den högspecialiserade vården bör däremot staten ha ansvar för. Sjukvårdspartiet säger också nej till den nyligen antagna Stopplagen.
Partiprogrammet ägnar också varsitt kapitel åt psykiatrin och tandvården. Sjukvårdspartiet vill att läkare ges rätt att skriva remiss till legitimerade psykoterapeuter och att alla psykoterapeuter ska anslutas till försäkringskassan, partiet vill också att tandvård omfattas av någon form av högkostnadsskydd.
En aktuell hälsofråga som inte berörs är sjukskrivningarna.

Glesbygdsfrämjande inriktning
Partiprogrammet har en tydlig regional- och glesbygdsfrämjande inriktning. Förutom generella formuleringar som att hela Sverige ska leva så är Sjukvårdspartiet för en minskning av momsen på bensin till sex procent.
Lisa Lind betecknar sjukvårdspartiet som ett mittenparti men kan inte säga något om hur partiet skulle ställa sig till samarbeten åt höger eller vänster om det skulle bli fråga om riksdagsarbete framöver. Däremot är hon helt inställd på att det blivande partiet lätt tar sig in i riksdagen.
– Jag tror vi kommer in med stormsteg!