Robert Sinclair, anestesiolog som numera tjänstgör som medicinsk rådgivare i Västra Götalandsregionen, är den som samordnat läkarinsatsen på Götheborg. Han säger att det var viktigt i urvalsprocessen att läkarna skulle ha sjövana och erfarenhet att arbeta under enkla förhållanden.
– Men det grundläggande var naturligtvis att de skulle vara kloka läkare.
Alla tolv läkare som följer med på resan är vana seglare, en del har dessutom tidigare erfarenheter som skeppsläkare.
Ostindiefararen Götheborg är en replik av ett handelsfartyg som på 1700-talet seglade mellan Götheborg och Kina. Originalfartyget förliste 1745 i inloppet till Göteborg. I oktober avseglar Götheborg mot Kina. Fartyget ska vara borta i cirka två år inklusive ett fyra månaders långt uppehåll i Shanghai.
Det är oklart om det fanns någon i 1700-tals-besättningen som besatt några medicinska kunskaper att tala om. Robert Sinclair säger att informationen om just detta är knapphändig även från andra fartyg från den tiden, men att det är troligt att någon kanske kunde göra basala amputationer i nödfall. Blev någon sjuk eller skadad, var det oftast inte mycket att be för. Rederierna räknade med ett »svinn« på upp till 20 procent av besättningen under resorna. De flesta dog av infektioner, olyckor eller tropiska sjukdomar.

Främst vardagssjukvård på dagens resa
Robert Sinclair vill poängtera att det inte heller nu 2005 är helt ofarligt att arbeta på skeppet Götheborg. Att klättra upp i riggen oavsett väder innebär förstås en risk. Någon kan dessutom bli allvarligt sjuk.
Men främst räknar Robert Sinclair med att det är vardagssjukvård som läkarna och sjuksköterskorna kommer att ägna sig åt. Dessutom är det mycket viktigt med förebyggande åtgärder i form av minutiös hygien för att i största möjliga utsträckning förebygga infektioner.
Besättningen på Götheborg utgörs av en 20 personer stark nyckelbesättning av utbildat sjöfolk. Hela tiden finns också en alternerande elevbesättning på 50 personer, varav många saknar tidigare erfarenhet av arbete på sjön. Rober Sinclair säger att erfarenheter från skolskepp har visat att det bland en ung besättning kan uppstå en hel del psykiska problem, framförallt hemlängtan och relationsproblem, som sjukvårdspersonalen också måste vara beredd att hantera.
Själv ska Robert Sinclair tjänstgöra på sträckan mellan Jakarta och resans historiska mål, Kanton i Kina.I juni träffades bla de blivande fartygsläkarna i Marstrand. Övre raden: Inga-Lill Wester, sjuksköterska; Tor Akre, läkare, rådgivare i Götheborgsprojektet; fartygssläkarna Ulf Steffenburg, Bertil Olsson, Hans Granhed, Hans-Gunnar Överengen, Christer Dahlstrand och Stephan Wilbrand. Undre raden: Robert Sinclair, rådgivare åt Götheborgsprojektet och fartygsläkare, Håkan Dahlqvist, medicintekniker, Peter Dahm, fartygsläkare, Henrik Bergqvist, reservfartygsläkare, Espen Haugen, fartygsläkare, Pernilla Hansdotter, rådgivare och reservfartygsläkare. På bilden saknas fartygsläkarna Lars Schagerlind, Mats Heideman och Per Örtenwall.
Ostindiefararen Götheborg.