Förutom resistens kan antibiotika ha andra allvarliga konsekvenser. Den frågan ville Pentti Huovinen, forskningsprofessor vid finska Folkhälsoinstitutet, lyfta fram vid Stramas jubileumssymposium när han talade på temat Mikrober och människa – mindre kända hälsoeffekter av antibiotikaanvändning.
Förskrivare bör betänka inte bara resistensproblemet utan också att den normala bakteriefloran påverkas av antibiotika och att det kan ha allvarliga konsekvenser. Med en rad referenser pekade Pentti Huovinen på möjliga samband mellan antibiotikaanvändning och sjuklighet i bland annat bröstcancer, colon irritabile, tjocktarmscancer, autism och njursten. Brist på mikrober i tarmen kan också vara orsak till Crohns sjukdom.
– Om du äter antibiotika eller förskriver det vet du aldrig vad det har för effekter. Vi måste tänka mer på vilken skada det kan göra, sa han. LT