Det var läkemedelsbolaget Pfizer som för två år sedan bjöd vårdpersonalen på en resa till Rom, men enligt statsåklagare Nils-Eric Schultz vid åklagarmyndigheten i Stockholm var gratisresan inte befogad.
– Resan hade inte något vettigt program, och därför fanns det inget skäl att åka, säger Nils-Eric Schultz, som nu inlett en förundersökning kring resan.
Vårdpersonalen, främst från Stockholmsområdet, kan komma att åtalas för mutbrott och blir förmodligen kallad till polisförhör inom ett par veckor. Företrädare för Pfizer har i sin tur delgivits misstanke om bestickning.
Nils-Eric Schultz berättar att bjudresan uppmärksammades efter det att en överläkare som av en slump sprungit på resesällskapet på Arlanda anmälde resan till Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM), som i sin tur tipsade statsåklagaren om ärendet. Resan ingick i ett projekt, »Våga fråga«, om potensproblem.
Läkemedelsindustrins kontakter med läkare granskas fortlöpande av åklagarmyndigheten i Stockholm. Nils-Eric Schultz har tagit över detta arbete från överåklagare Christer van der Kwast (se Läkartidningen nr 36/2003).
Robert Leth, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, tycker att granskningen är nödvändig nu när frågan är väckt.
– Mutbrott är en allvarlig anklagelse, och det är viktigt att man kommer till botten med detta, säger han.
Robert Leth anser att den enskilda läkaren själv har ett stort ansvar att säga nej till eventuella mutor och säger att för att kunna ta det ansvaret har Läkarförbundet tydliga etiska regler.
– Läkarens oberoende av industrin är oerhört viktigt. Det får inte finnas minsta tvivel om att läkaren handlar utifrån patientens bästa, säger Robert Leth.

Överenskommelsen mellan Sveriges läkarförbund och Läkemedelsindustriföreningen trädde i kraft den 1 januari 2005 och finns att läsa på http://www.slf.se under Etik & ansvar.