Bakgrunden till satsningen på säkerhet för personalen är ökningen av incidenter där sjukhusmedarbetarna känner sig hotade och har svårt att utföra sina arbetsuppgifter. Kulmen nåddes i början av sommaren då en fritagningsaktion av en häktad patient ägde rum.
– Även om vi värnar om att förbli ett öppet sjukhus måste vi på olika sätt trygga förutsättningarna för vår personal att kunna jobba effektivt och utan att bli störda av hot och bråk, berättar Helen Bernt Andersen, sjukhusdirektör vid Rigshospitalet.
Det är framför allt i samband med större våldstrauman risken för hotfulla situationer uppstår. Inte sällan samlas anhöriga och vänner i anslutning till sjukhusets traumaavdelning i samband med att någon i deras omgivning utsatts för våld. Det försvårar arbetet med att hantera de övriga akutpatienter som kommer till traumacentret.
Samtliga avdelningar, traumacentret och ledningspersonal har nu fått direkta nummer till polisen.
– Det känns tryggt att ha någon att snabbt ringa och få råd eller assistans av när hotfulla situationer uppstår, säger Helen Bernt Andersen.

Nytt videoövervakningssystem
Dessutom ska ett nytt videoövervakningssystem förbättra bildkvaliteten i syfte att enklare kunna identifiera och dokumentera händelser för eventuell användning i samband med polisutredningar.
– Regelbundet arrangerar vi dessutom kurser som ska öka personalens kännedom om olika religiösa och etniska traditioner, och därmed ges insikt i hur en del av våra invandrargrupper kan tänkas reagera i samband med oro, sorg och dödsfall, förklarar Helen Bernt Andersen.

Även Malmö skärper övervakningen
På Universitetssjukhuset MAS i Malmö är våld och hot om våld mot personalen en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna.
– Vi ser frågan som ett av de största problemen inom dagens sjukvård. Våld och hot mot personalen har ökat betydligt under senare år. Därför har vi regelbundna träffar med polisen för information och utbildning om hur vi ska hantera hot- och våldssituationer, berättar Hans Ohlsson, säkerhetschef vid Umas.
Sjukhuset har idag ett väl utbyggt videoövervakningssystem i kulvertar, entréer och väntsalar.
– I samband med den pågående ombyggnaden av bland annat akutmottagningen har jag begärt pengar för att kunna skärpa övervakningen. Detta ska ske genom ett nätverksbaserat digitalt system som gör det möjligt för behörig person att vid behov sätta upp kameror och ansluta till mobil eller portabel PC, säger Hans Ohlsson.