Under 2002 betalade försäkringskassan ut ersättning för 94494096 sjukpenningdagar till sjuka svenskar. Dessutom var vi sjukskrivna cirka 16000000 dagar inom karens- och sjuklönespannet. När Hans Karlsson tillträdde som statsråd i oktober 2002 blev hans uppdrag att halvera antalet sjukdagar till 2008. Nu har halva tiden gått och Hans Karlsson och hans tjänstemän anser att målet är inom räckhåll.
– Sjukpenningdagarna har minskat med 24 procent. Det betyder att halva halveringen är avklarad på halva tiden.
Det säger Magnus Sjöström, departementssekreterare på Socialdepartementet.
Årets utbetalda sjukpenningdagar fram till och med juli var 40767993. Hur många karens- och sjuklönedagar som tagits ut i år finns ännu inte statistik på. Enligt Magnus Sjöström är det främst korta och medellånga sjukfall som står för de stora volymerna av minskning medan de långa sjukfallen endast har minskat med 10 procent.
– Nu har vi gjort den lite lättare halvan, den svårare kvarstår, säger Hans Karlsson, som också säger att åtgärderna nu ska bli mer operativa och fokusera på arbetsförmågan.

Fler förtidspensioneras
Bland annat får försäkringskassan i uppdrag att kartlägga arbetsförmågan hos de 40000 personer som varit sjukskrivna i mer än två år eller uppbär tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning (det som tidigare hette förtidspension).
– Det blir ett systematiskt arbete med varje individ, säger Hans Karlsson.
Bengt Sibbmark, också departementsråd på Socialdepartementet, förklarar nedgången i sjuktalen med en attitydförändring hos alla inblandade.
– Läkarna vill inte vara de som lättvindigt sjukskriver. Arbetsgivare märker att det medför kostnader att inte engagera sig. Och de är heller inte lika positivt att vara sjukskriven längre. På gott och ont, de som inte har några alternativ blir stigmatiserade av attitydförändringen.
Parallellt med målen att få ner sjukdagarna finns målet att minska antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning (det som förut hette förtidspension). 2002 nybeviljades i genomsnitt 5353 förtidspensioner i månaden. Från januari 2003 till i somras har emellertid nästan 5700 sjuk- och aktivitetsersättningar nybeviljats per månad. Trots det är Magnus Sjöström optimistisk.
– Eftersom sjukskrivningarna minskar finns en mindre grupp att nybevilja sjukersättningar ifrån.
Statens kostnader för sjukförsäkringen står enligt Bengt Sibbmark för en tredjedel av statsbudgeten eller 20 procent av hela bruttonationalprodukten.»Den svårare halvan återstår«, menar arbetslivsminister Hans Karlsson.