Sylf (Sveriges yngre läkares förening) presenterade i förra veckan årets AT-rankning. Och årets vinnare är Eksjö som fått det sammanfattande betyget 9,0 (av 10). Bland de tio bästa sjukhusen hörde sju av dem till tio-i-topp även i fjol. Allra sämst till ligger Piteå med 5,3 poäng. Piteå har inte varit med i tidigare års listning. Men av dem som gjorde bottennoteringar i fjol återfinns många på sådana placeringar även i år.
Sylfs ordförande Charlotta Sävblom säger att det mest positiva med årets siffror är att »kollegialt stöd« under AT är den parameter som i år precis som förra året genomgående får högst poäng av AT-läkarna.
– Vi försöker värna om varandra i kåren. Det är särskilt viktigt med tanke på att AT-läkarna ju utgör basen för framtida rekrytering. De här siffrorna visar att det finns en fungerande kåranda, säger Charlotta Sävblom.
Av de 65 sjukhus som ingår i undersökningen får det kollegiala stödet betyget 8 (av 10) eller högre på 29 sjukhus. Eksjö ligger också klart i topp för kollegialt stöd.
Vad som däremot inte är lika positivt är siffrorna beträffande individuell lönesättning. Endast 19 procent har förhandlat sin lön individuellt. Det är visserligen bättre än förra årets 15 procent, men ändå smått uppseendeväckande eftersom enkäten genomfördes mer än ett år efter att tarifflönesystemet upphörde.

Se över avtalen
De AT-läkare som svarade på årets enkät har i genomsnitt gjort AT i 15 månader, det betyder att många startade sin AT med det gamla lönesystemet. Men på sjukhusen i till exempel Södertälje och Kungälv, där genomsnittstiden är 11 och 12 månader har inte en enda förhandlat sin lön individuellt. På ytterligare 18 sjukhus hade ingen av AT-läkarna i undersökningen löneförhandlat individuellt.
– Vi måste se över hur avtalen fungerar egentligen, säger Charlotta Sävblo, som är besviken på att det går så trögt med de individuella löneförhandlingarna för AT-läkare.
Hon säger också att det nu är viktigt att Sylf blir ännu tydligare i sin information till AT-läkarna.
– Om det inte fungerar så måste medlemmarna i alla fall veta hur de ska gå till väga, att de ska ta kontakt med den lokala läkarföreningen.

Se hela listan på http://www.sylf.se