Det har länge varit känt att riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdomar och för erektila störningar till stora delar sammanfaller. Man vet också att upp till hälften av de män som haft hjärtinfarkt eller angina pectoris har någon form av erektil störning. Men enligt den ännu opublicerade studien skulle det alltså kunna vara tvärtom också, så att den erektila störningen är första tecknet på en kranskärlssjukdom.
– Läkare som tar emot män med potensproblem bör ställa några basala frågor om andra riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom.
Den försiktiga slutsatsen drar Rasmus Borgquist, doktorand och ST-läkare i kardiologi vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Det är han som tillsammans med fyra andra läkare har gjort studien, där man via ultraljud undersökt blodflödet i hjärtats kranskärl hos 12 män med erektil dysfunktion och 12 matchade kontroller. Det visade sig att det maximala blodflödet är lägre hos männen med erektil dysfunktion än hos kontrollerna, ett tecken på kranskärlsförändringar.
Männen som ingick i studien var mellan 68 och 73 år och hade inga symtom på eller läkemedelsbehandling mot hjärt–kärlsjukdom, ingen hade heller diabetes. Även de med neurologiskt eller psykologiskt grundad erektil dysfunktion uteslöts ur studien.
Rasmus Borgquist säger att resultaten inte var särskilt överraskande.
– Resultaten bekräftade vår hypotes att de här personerna har tecken på kranskärlssjukdom, det som är överraskande är i så fall att det fanns så påfallande tydliga skillnader i denna relativt lilla grupp av försökspersoner.
Enligt Rasmus Borgquist har många hjärtpatienter också någon form av erektil dysfunktion. Det är emellertid inte alltid det kommer fram i anamnesen, fortfarande är det känsligt för både doktorn och patienten att tala om erektionsfunktionen, även om den för många är en viktig faktor för livskvaliteten.
– Jag själv var inte heller så bra på att fråga om det från början, men genom det här arbetet har jag nog blivit bättre, säger Rasmus Borgquist.
Under hösten kommer forskarna bakom studien att gå vidare med en större likadan, men något mer utbyggd studie.