Det visar en enkätstudie som Socialstyrelsen låtit göra bland utlandsstuderande som får svenska studiemedel.
Orsakerna till ökningen tros vara flera. Sedan 1989 ges studiemedel för utlandsstudier. Antagningspoängen i Sverige är höga. Och genom EUs läkardirektiv är det för läkare utbildade i ett EU/EES-land en enkel procedur att få svensk legitimation.
Ungefär hälften av de 650 som svarade på enkäten utbildar sig i Danmark. Näst vanligast är engelskspråkiga utbildningar i Polen och Ungern. I Polen fanns förra året närmare hundra svenskar och i Ungern ungefär hälften så många. Därefter följer i fallande ordning Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Norge, Tjeckien, Rumänien. Några enstaka utbildas i Serbien och USA.
De flesta planerar att återvända till Sverige efter sin utbildning. Det gäller särskilt dem som studerar i Polen, Ungern, Ryssland och Tjeckien. Av dem som utbildar sig i Danmark och Storbritannien har åtta av tio sådana planer.
Enkätens resultat ska användas när Socialstyrelsen bedömer den framtida läkartillgången i Sverige.
Såväl Socialstyrelsen som Högskoleverket vill öka antalet platser på grundutbildningen, något som Läkarförbundet och Medicine studerandes förbund varit kritiska till, se Läkartidningen nr 50/2004 och 6/2005.


Antal svenskar som studerat utomlands med studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) 1995–2005.