– Bra, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
Ännu finns inget mer specifikt besked för hur pengarna ska användas eller fördelas, men Eva Nilsson Bågenholm säger att hon hört att Hans Karlsson nu är beredd att pröva den modell med vinstdelning (det vill säga att vården får del av de besparingar som görs i samband med att sjukskrivningarna minskar) som Läkarförbundet föreslagit och arbetat vidare tillsammans med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting. Eva Nilsson Bågenholm anser att pengarna främst måste gå till primärvården, där cirka hälften av alla sjukskrivningar sköts, men också till avdelningar inom sjukhusvården som hanterar många sjukskrivningar.
– Framför allt är det viktigt att pengarna kommer ner på verksamhetsnivån, det är där resurserna behövs!
Förutom pengar till sjukvården vill arbetslivsminstern Hans Karlsson satsa på stöd till läkarna i deras bedömning av arbetsförmågan, något som läkarna själva efterlyst, bland annat i Kristina Alexandersons utredning (se LT nr 35/2005). Socialstyrelsen ska tillsammans med försäkringskassan utarbeta sådana riktlinjer och beslutsstöd.
– Det är bra att det kommer någon typ av guidelines, framför allt för de yngre, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Hans Karlsson som har i uppdrag att halvera sjuktalen fram till 2008 (i förhållande till 2002, se artikel nedan) nämner också väntetiderna i vården som något att ta i tu med framöver.
– Det är inte bara operationsköer, utan kanske mer de många mindre väntetiderna för olika undersökningar och behandlingar som adderas till de första tre månaderna i sjukskrivningsperioden, säger Hans Karlsson.
Hur köerna ska kortas eller om det projektet ska finansieras av de tre miljarderna går inte att få svar på från Hans Karlsson och hans tjänstemän.Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm välkomnar såväl pengar som åtgärdsförslag för att få ner sjukskrivningstalen.