Franska invånare har ofta en familjeläkare i form av en privatpraktiserande allmänläkare, men det har alltid gått att söka direkt till specialistvården oavsett om den är offentlig eller privat.
Men nu vill regeringen skapa bättre ordning i vårdprocessen. Liksom vid en rad andra reformer under de senaste åren handlar det om att försöka stoppa en galopperande ökning av sjukvårdskostnaderna. Från den första juli ska alla vuxna invånare ha listat sig hos en »behandlingsläkare« och ska ha en remiss för att få komma till specialistvården, undantaget pediatrik, gynekologi, psykiatri, neurologi och oftalmologi.

Olika reaktioner bland allmänläkarna
Allmänläkarna välkomnar i och för sig en reform som stärker deras samordnande funktion. Men många är kritiska och anser att regeringen använder silkeshandskar för att inte stöta sig med läkarna inom specialistvården, som betraktas som en röststark grupp. En patient kan strunta i den nya ordningen om han eller hon är beredd att betala »böter« i form av högre arvoden. Det finns heller ingenting som förhindrar att man utser till exempel en hjärtläkare till »husläkare«. Dessutom har specialistläkarna fått löfte om att kunna höja sina tariffer, eftersom de nu riskerar att få något färre patienter.
– Regeringen vågar inte ta steget fullt ut, vilket gör att det handlar om en halvmesyr, som kan bli dyr, säger Martial Olivier-Koehret, vice ordförande i fackförbundet MG France, som organiserar enbart allmänläkare.
Hos kollegerna på Frankrikes största fackförbund för läkare, CSMF, vars medlemmar arbetar framförallt inom specialistvården, är tongångarna helt annorlunda.
– Det hade gått att genomföra en revolution av vårdsystemet. Jag föredrar en långsammare utveckling, som både läkare och patienter kan vänja sig vid, säger Michel Combier, representant för allmänläkarna inom CSMF.