De som pensionssparar i Salus Ansvar får nu flytta sitt kapital till SEB Trygg Liv. Salus Ansvar har svårt att infria den garanterade avkastningen på 3–5 procent till de försäkrade. Man har därför ingått ett avtal med SEB om att flytta sina livsparare dit.
Hos SEB Trygg Liv ska pengarna placeras i en fondförsäkring som garanterar minst 90 procent av insatt premie, hur det än går på börsen. Men kan spararna vara säkra på att den garantin gäller när den från Salus Ansvar inte gick att infria?
– Min övertygelse är att det här är bra, jag skulle aldrig ha tillstyrkt det annars, säger Läkarförbundets VD Catarina Andersson Forsman som också sitter i Salus Ansvars bolagsstyrelse.
– Som alltid med finansiella placeringar finns inga heltäckande garantier, men SEB är ett solitt bolag och det här är ett bra alternativ för våra medlemmar.
Catarina Andersson Forsman säger att det skulle varit svårt för Salus Ansvar att agera konkurrenskraftigt utifrån de restriktioner som Finansinspektionen lagt.