Idag står de vinstdrivande bolagen för ökningen bland de privata vårdgivarna. Och Ylva Johansson vill se fler nya ideella aktörer.
– Nu får de en aktiebolagsform som underlättar deras verksamhet.
Den nya bolagsformen är anpassad för verksamheter utan vinstsyfte. Samtidigt tillåter den en viss vinstutdelning, statslåneräntan plus en procentenhet av vad aktieägarna tillskjutit får delas ut.

Stopplagen ska anpassas
Vid årsskiftet träder också den nya stopplagen i kraft. Den förbjuder att driften av ett offentligt sjukhus överlämnas till privat utförare med syfte att dela ut vinst till ägare eller motsvarande intressent. Eftersom den nya bolagsformen tillåter viss vinstutdelning ska regeringen nu tillsätta en utredning i syfte att se över stopplagen, så att stopplagen inte hindrar att den nya aktiebolagsformen används vid sjukhusentreprenader.
Propositionen om den nya associationsformen, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, ska behandlas i riksdagen under hösten.
Förslaget innehåller regler om särskild revision och möjlighet till tvångslikvidation för att garantera att vinstutdelningen inte överstiger en viss nivå. Enligt förslaget läggs ännu ett kapitel till i den nya aktiebolagslag som träder i kraft till årsskiftet.
Exempel på sjukhus som idag drivs av organisationer utan vinstutdelningssyfte är Ersta sjukhus, Röda korsets sjukhus Spenshult och Vidarklinikerna.