I flera års tid har det varit oklart hur pensionskostnaden för kliniskt verksamma professorer och lektorer ska fördelas mellan universitet och landsting. Tidigare finansierade staten hela kostnaden, men detta upphörde 2003, då staten ansåg att landstingen skulle ta sin del. Sedan 2002 har Läkarförbundet arbetat för en uppgörelse. Efter årets kommunala avtalsrörelse stod det klart att landstingen tar sin del från och med 2005. Men först nu är det helt klart att staten kommer att stå för den aktuella delen även för åren 2003 och 2004.
Rent konkret betyder detta att de kombinationsanställda läkare som gått i pension efter januari 2004, omkring 50 personer, kommer att få en retroaktiv pensionsutbetalning, förhoppningsvis före jul, enligt Conny Gustafsson, Läkarförbundets chefsförhandlare.
Exakt hur mycket pengar det handlar om har han svårt att säga men utbetalningen kommer att vara »märkbar«. Även för de läkare som går i pension under oktober månad i år kommer pensionen att behöva rättas i efterhand. För dem som pensioneras senare ska pensionerna vara korrekta från början.
Conny Gustafsson är glad att »eländesfrågan« äntligen är löst.
– Landstingsförbundet har tagit frågan på allvar och levt upp till den utfästelse som gjordes i årets centrala avtalsrörelse. Och företrädare för Karolinska institutet har gjort stora insatser för att lösa frågan, säger han.
Omkring 700 läkare i Sverige har anställning hos både universitet och landsting.