Sjutton illrar har släpps ut, alternativt stulits, vid ett inbrott i ett djurstall på Karolinska institutet, KI. Gärningsmännen slog sig in genom väggen på den barack där illrarna hölls. Väggarna i baracken blev nedklottrade med slagord av typen »befria djuren« och förkortningen »DBF« (Djurens befrielsefront). Jan Carlstedt-Duke, dekanus i styrelsen för forskning på KI, säger att händelser av det här slaget var vanligare för fem sex år sedan, och att det varit lugnt nu i ett par år.
– Vi hoppas att det här var en engångsföreteelse.
De aktuella djuren ingick inte i några pågående studier. Ett par forskargrupper kommer enligt Jan Carlstedt-Duke dock att försenas i sitt arbete. KI måste nu hitta förvaring för de nya illrar som rekvireras – illrar kräver särskilda förvaringsutrymmen då de är rovdjur och stressar andra djur om de placeras för nära.
– Men först och främst måste vi förbättra vårt skalskydd. Inte minst för djurens skull är det viktigt att hålla folk ute, säger Jan Carlstedt-Duke.
Försöksjournaler för tidigare försöksdjur stals också. Det är inget som påverkar forskningen men försvårar för tillsynsmyndigheten. Dessutom tog aktivisterna med sig kopior på etiska tillstånd.Gärningsmännen bröt sig in genom väggen på den barack vid Karolinska institutet där illrarna hölls. 17 illrar stals.