Hon håller inte med om att fokus legat på ekonomi och inte på patienter.
– Vi är ju tvungna att ha fokus på båda delarna. Besparingarna har vi ålagts att göra. Självklart har vi som ledning varit tvungna att ägna oss åt att få struktur och ledning på plats. Men kvalitetsarbetet har fortgått hela tiden. Vi har en kvalitetsansvarig chefläkare, och hon har inte avgått.
Cecilia Schelin Seidegård är förvånad över Socialstyrelsens kritik, som nått henne via medierna.
– Det är inte förtroendeingivande. Vi har ju inte själva fått informationen. Man väntar sig att Socialstyrelsens åsikter om vårdkvalitet ska tillställas vårdgivaren.
Enligt Cecilia Schelin Seidegård har varje enskild förändring vid sjukhuset föregåtts av en konsekvensanalys. Enligt henne var det en »övergripande konsekvensanalys« som Socialstyrelsen efterfrågade.
– Det saknas en övergripande konsekvensanalys för hela fusionen, men den var ett politiskt beslut. Och den kritiken får man rikta till politikerna.
Hon påpekar att de kliniker som Socialstyrelsen besökt har genomgått väldigt stora förändringar och kanske därför inte är representativa. De enda brister där som Socialstyrelsen påtalade var svagheter i läkemedelshanteringen.
– Vi diskuterade det med alla verksamhetschefer dagen efter.
Varken Socialstyrelsen eller chefläkarna har till henne uttryckt oro för hur vården bedrivs idag, säger hon.
– Däremot har den avhoppade chefläkaren uttryckt farhågor för framtiden, om besparingarna fortsätter. Men det är verksamhetscheferna som är ansvarig för patientsäkerheten, det är vare sig jag eller Bo Ringertz.

Bara plats för en chefläkare i ledningen
Cecilia Schelin Seidegård beklagar att de två chefläkarna upplever att de inte fått gehör hos ledningen.
– Det kan bero på att de inte har suttit i sjukhusledningen eller inte känt sig representerade. Normalt har man en chefläkare. Efter fusionen hade vi tre och en halv. Det fanns inte plats för alla i sjukhusledningen. En fick bli representant för de andra.
Ett arbete med att minska de vårdrelaterade infektionerna ska påbörjas.
– Vi fattade beslut för en månad sedan att utveckla den verksamheten.
De två avhoppade chefläkarna satt båda i Solna. Cecilia Schelin Seidegård var VD för Huddinge universitetssjukhus innan hon blev chef för det nya storsjukhuset. Men i ledningen har man haft samsyn och inte ett Solna- eller Huddingeperspektiv, säger hon. Och att antalet vårdplatser har minskat mest i Solna har att göra med att akutuppdraget där har minskat.
Sammanslagningen innebär ekonomiskt en neddragning med 630 miljoner, eller 6,3 procent. Målet ska vara nått vid utgången av år 2006. I dagsläget är man 170 miljoner från det målet, varav 100 miljoner belöper på nästa år.
– Vi kommer att fortsätta arbeta med att få en så bra budget som möjligt. Vi har blivit lovade att inte få sparkrav på mer än 100 miljoner nästa år. Men budgeten är fortfarande under förhandling. Politikerna får göra prioriteringar. Vi kan bara slåss för vår sak genom att sköta kvaliteten på bästa sätt.


Cecilia Schelin Seidegård