Mest ihärdiga är Kalmar som har ett bolag för ändamålet och också bistår med rekrytering till andra landsting (se artikel ovan). Flera landsting har ordnat rekrytering på egen hand och många har använt sig av Arbetsförmedlingen utland (som inte längre finns utan är en integrerad del av de lokala arbetsförmedlingarna) i gemensamma rekryteringsprojekt. Arbetsförmedlingen arbetar bara med EU- och EES-länder.
Arbetsförmedlingen har ordnat rekrytering i Tyskland, Spanien, Italien , Grekland, Finland och Danmark.
Leif Sturesson på Arbetsförmedlingen kan inte säga hur många läkare som kommit till Sverige genom de nästan 30 rekryteringsresor som Arbetsförmedlingen samordnat sedan år 2000.
Inför en rekryteringsinsats annonserar landstingen gemensamt i det aktuella landets läkartidning. Intresserade läkare skickar in handlingar som landstingen tittar på före resan. De som bedöms intressanta väljs ut för vidare intervjuer och informationsträff, det är då Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och landstingsrepresentanter åker ner till det aktuella landet. Ibland är även Folkuniversitetet med, de arrangerar språkutbildningen.

Får inte finnas brist på läkare
Leif Sturesson säger att svenska Arbetsförmedlingen samarbetar med motsvarande myndighet i det aktuella landet och det första som kollas upp inför ett rekryteringsuppdrag är att det inte finns brist på, i det här fallet läkare, i landet.
– Vi har haft förfrågningar om Island, Ungern och Norge, men de behöver sina läkare själva säger Leif Sturesson
Arbetsförmedlingen samarbetar alltid med SKL vid rekryteringarna, ibland är dessutom Socialstyrelsen med. Läkarförbundet har inte deltagit i någon av rekryteringsresorna trots att förbundets verksamhetsplan innehåller delmålet »Läkarförbundet bevakar större svenska rekryteringsmöten utomlands«.
Leif Sturesson säger att facket har en stående inbjudan.
Karin Malmqvist, ledamot av Läkarförbundets centralstyrelse, känner inte till att Läkarförbundet har möjlighet att delta i Arbetsförmedlingens rekryteringsresor men säger att det händer att förbundet är med i planeringen på ett tidigare stadium; dessutom kan det hända att de lokala läkarföreningarna deltar i de enskilda landstingens rekryteringsresor.
– Eventuellt är det fråga om för liten volym på Arbetsförmedlingens resor. Det handlar ju om hur stor nytta vi kan göra i förhållande till den insats som krävs, säger Karin Malmqvist.
Hon säger också att det viktigaste ur fackets synvinkel är att de som rekryteras får ett bra mottagande och inte lönediskrimineras.
– Dessutom är det viktigt att arbetsgivaren är beredd på att ge stöd och handledning, säger Karin Malmqvist.