På Fass.se kan man nu få miljöinformation om vissa läkemedel. Informationen vänder sig till både läkare och patienter. Bakom miljöklassificeringen står Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting.
Den miljöinformation som ges på Fass.se innefattar t ex hur snabbt substanserna bryts ned i naturen och om de lagras i vattenlevande djur och växter.
– Den här informationen ska i första hand användas av läkemedelskommittéerna när de gör sina rekommendationer. Men enskilda läkare kan naturligtvis också titta på miljöinformationen om de vid en förskrivningssituation har möjlighet att välja läkemedel, säger Åke Wennmalm, miljödirektör i Stockholms läns landsting.
Idag finns miljöinformation om två läkemedelsgrupper; SSRI-preparat och protonpumpshämmare, men arbetet pågår med att ta fram miljöinformation kring alla läkemedel. Nästa läkemedelsgrupp att miljöklassificeras är hormoner och antibiotika, där det redan är känt att de kan ha miljöeffekter (se LT nr 4/2003). Det arbetet beräknas vara klart kring årsskiftet. Åke Wennmalm tror att det inom ett par år ska finnas miljöinformation om huvuddelen av alla preparat.
Läs mer på http://www.fass.se