Hans Vallin, den chefläkare som sitter i sjukhusledningen på Karolinska, har i likhet med de två avgående chefläkarna, se LT nr 41/2005, varit orolig för den framtida patientsäkerheten.
– Jag uttryckte tydligt i sjukhusledningen att om man drev kostnadsreduktionen fullt ut och pressade personalen ytterligare så skulle risk för försämring av patientsäkerheten kunna uppstå.
Detta fick han gehör för i sjukhusledningen som vände sig till landstingsledningen, berättar han. Och förra veckan meddelade landstinget att sjukhuset skulle få ett tillskott på 140 miljoner kronor, så att sjukhuset skulle kunna göra »några satsningar, framförallt på cancervården och barnsjukvården«. Resultatet blir att diskuterade neddragningar kan minskas.
– Skälet till tillskottet var att vi gick in med en propå. Men våra politiker är säkert måna om att etikettera detta så positivt som möjligt.
För Astrid Lindgrens barnsjukhus betyder det att den avancerade barnsjukvården i hemmet som annars skulle ha lagts ned kan vara kvar.
På Astrid Lindgrens barnsjukhus fördubblades antalet patientärenden under 2004 jämfört med 2003 innan sparåtgärderna inleddes. Ökningen gäller främst bemötande, inte allvarliga patientskador, enligt Hans Vallin, som påpekar att prognosen för 2005 ser något bättre ut jämfört med 2004.

Ökat tryck på barnakuten
Mikael Rolfs, läkarföreningens ombud på barnsjukhuset, ser flera orsaker till de ökade patientärendena. Trycket på barnsjukhusets akutmottagning har ökat betydligt. Omsättningen på unga läkare i primärjouren är hög eftersom de får höra att det är svårt att få ST-tjänst. Fler patienter hänvisas till akuten från den nya barnsjukvårdsrådgivningen på telefon. Dessutom har Danderyds barnakut stängts nattetid i år. Stämningen bland personalen har förändrats radikalt och samarbetet fungerar sämre.
Hans Vallin ser främst två orsaker till det ökade antalet patientärenden. Dels är det den allmänna osäkerheten som uppstår i samband med omorganisationen och som gör personalen pressad, dels är det att viss personal utan fasta tjänster har fått sluta.
– Det kan ha gjort det tufft för dem som deltar i primärjouren, men det är i så fall en ny uppgift för mig. Det kan finnas ett behov att se över bemanningsunderlaget till de nuvarande jourlinjerna, säger Hans Vallin.
Peter Graf, chef för barndivisionen, anger långa väntetider på akuten och till operation som förklaring. Han håller inte med om att samarbetet blivit sämre. Och efter förra årets omstruktureringar är nu chefer på plats vilket gör det mindre rörigt. Han hoppas också att landstingets närakuter och barnrådgivningen på telefon på sikt ska minska trycket på akuten. Och han tycker att läget rent allmänt på Astrid Lindgrens barnsjukhus är bättre nu än förra året.
– Och vi har tagit in ST-läkare, men vi har inga planer på att ta in fler just nu, säger Peter Graf.


Att Karolinska Universitetssjukhuset nu får ett tillskott på 140 miljoner kronor betyder bland annat mildrade sparkrav för Astrid Lindgrens barnsjukhus.