Flera gånger i veckan ringer läkare till Läkemedelsverket och har synpunkter på att apoteket byter ut det förskrivna läkemedlet mot det billigaste likvärdiga som finns tillgängligt på apoteket.
– En hel del är upprörda, säger Björn Beermann, chef för enheten för läkemedelsinformation och läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket.
– Men om man anser att patienten absolut ska ha originalpreparatet så är det ju fritt fram, fortsätter han.
Läkemedelsverket skriver på sin webbplats att det verkar som om man många gånger förbisett möjligheten att signera i rutan »Får ej bytas ut«.
– Det är för mycket information i samhället, man missar mycket, konstaterar Björn Beermann
Läkemedelverket avser inte att upplysa om detta på något annat vis än på sin hemsida och i nästa nummer av den informationsskrift som delas ut till bland annat samtliga läkare sju gånger om året.