En läkare vid en vårdcentral i Värmland har skrivit ut narkotikaklassade läkemedel per telefon, skickat recepten i brev till patienterna och bifogat inbetalningskort med doktorns eget kontonummer. 150 kronor tog läkaren för den tjänsten. Det hela uppdagades för några veckor sedan då läkaren råkat skriva fel adress på ett brev som returnerades till vårdcentralen där det öppnades av en sekreterare.
Personalchefen Gunnar Blomqvist säger att personalavdelningen har bevis för att läkaren följt samma procedur vid minst ett tillfälle till, men att man misstänker en betydligt större omfattning. Händelsen är nu polisanmäld, och läkaren är avstängd under utredningen.
Enligt personalchefen Gunnar Blomqvist säger läkaren själv att inbetalningskorten slank med i breven av misstag eftersom läkaren också har en privat praktik vid sidan om sin heltidstjänst på vårdcentralen.
En incidensrapport har också gjorts till Socialstyrelsen eftersom läkaren inte följt gällande regelverk vid förskrivning av narkotikaklassade preparat utan vid upprepade tillfällen skött förskrivningen enbart per telefon.