– Vi har en oro för att patientsäkerheten är i fara i samband med sammanslagningen, säger Torsten Mossberg, chef för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm, efter ett möte med sjukhusledningen 3 oktober.
Det handlar bland annat om risker med förlängda väntetider och stödfunktioner som inte följt med när verksamheter flyttat.
Sammanslagningen har inte föregåtts av tillräcklig konsekvensanalys.
– Vi upplever att för mycket fokus legat på ekonomin, och då finns det risk för att fokus på patienten förloras. Sjukhusledningen måste göra detta med en sådan omsorg att risker inte uppstår. Men någon egentlig risk- eller konsekvensanalys kunde vi inte uppfatta att sjukhusledningen gjort.
Socialstyrelsen har också besökt några av sjukhusets kliniker och hört sig för med verksamhetscheferna om hur de följer författningar och kvalitetsföreskrifter.
– Vårt intryck är att verksamhetscheferna har dåligt grepp om sin verksamhet. Det är stora verksamheter som är utspridda geografiskt. Det gäller att ha ordning och reda på hela kvalitetsområdet, och där har vi sett brister. Det handlar bland annat om att man inte har riktlinjer för läkemedelshantering.
Redan före sommaren hade Socialstyrelsen sett tecken på att patientsäkerheten var i fara vid Karolinska och hade därför bett att få en träff med sjukhusledningen. Detta – inte chefläkarnas avgång – var orsaken till mötet, påpekar Torsten Mossberg.
Något formellt beslut fattas inte efter besöket. Men tillsynen ska fortsätta.
– Vi avser att följa upp det här med samtal med de nya chefläkarna och en mer aktiv tillsyn. Vi kommer att göra återbesök på de kliniker där det var dåligt grepp och följa upp hur arbetet med kvalitet och säkerhet fortskrider.
Torsten Mossberg anser att det också skett förbättringar, till exempel har de fyra journalsystemen slagits samman.
– Det är mycket bra på gång. Det kommer att ordna sig, tror jag.