Giftinformationscentralen (GIC) besvarade 2004 i snitt nästan tio frågor varje dygn som handlade om smärtstillande läkemedel. En fjärdedel av frågorna om analgetika gällde ungdomar som överdoserat framförallt receptfria paracetamol- och ibuprofenpreparat. Frågorna om paracetamol har gått från cirka 1000 stycken år 2000 till drygt 1600 i fjol. Enligt epikriskopior som sjukhusen skickar till GIC inträffade 539 fall av paracetamolförgiftningar under åren 2000 till 2003, tio år tidigare var den siffran 409 under en treårsperiod (se artiklar på sidorna 3125 och 3130).

Överdosering vanligare nu
Bruno Hägglöf är ordförande i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri. Han arbetar på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Umeå och säger att överdosering med paracetamol är klart vanligare nu än för 20 år sedan. Enligt honom finns en oro inom kåren att det är för lätt att köpa ut paracetamol.
– Eftersom det är så lättillgängligt har det blivit populärt i intoxikationssyfte.
Bruno Hägglöf tycker att det skulle vara en bra idé med åldersgräns för inköp av paracetamol
Lars Rönnbäck, chef för läkemedelsenheten på Apoteket AB, är emellertid skeptisk till sådana tankar.
– Att sätta åldersgräns löser inte problemen. De här preparaten finns tillgängliga i hemmen, säger han .
Av alla receptfria läkemedel är paracetamol det som säljer mest på apoteket. Apoteket har gjort en enkätundersökning som visade att 90 procent av hushållen har analgetika hemma och att det oftast rör sig om just paracetamol.
Just därför är Bruno Hägglöf bekymrad.
– Tillgängligheten är alltid en viktig punkt i arbetet med suicidprevention.
Björn Beermann, chef för enheten för läkemedelsinformation och läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket ställer den retoriska frågan om det är rimligt att vem helst kan handla receptfria läkemedel på apoteket.
– Jag tycker det är märkligt att man inte har åldersgränser på vissa läkemedel. Jag undrar om apotekspersonalen ens skulle kunna neka en sexåring att köpa Alvedon.
Björn Beermann har också funderat på om andra beredningsformer av paracetamol skulle minska de avsiktliga skadorna.
– Lösliga tabletter skulle försvåra överdosering. Det är inte så lätt att få i sig så mycket.

»Kan få motsatt effekt«
Richard Bergström, VD i Läkemedelsindustriföreningen, har inte hört talas om att somliga använder paracetamol för att avsiktligt skada sig själva. Men han är tveksam till att införa åldersgräns på paracetamol.
– Det kan få motsatt effekt. Då får man verkligen för sig att det är ett väldigt giftigt och farligt läkemedel, säger Richard Bergström.
Dessutom säger han att det knappast kan vara tillgängligheten på paracetamol som är problemet, utan att tjejerna mår dåligt och vad man ska göra åt det.
Men det argumentet biter inte på Bruno Hägglöf.
– Kunde vi åtgärda orsakerna bakom att människor skadar själva vore det bra, men det är ett långsiktigt arbete. Det finns ingen motsägelse i att begränsa tillgängligheten på paracetamol och arbeta förebyggande.Apoteket har gjort en enkätundersökning som visade att 90 procent av hushållen har analgetika hemma och att det oftast rör sig om just paracetamol.