De medicinska universiteten inom nätverket Universitas 21, U21, höll sitt årliga möte i Lund förra veckan.
Nätverket antog då en resolution som blir startskottet för ett samarbetsprojekt mellan U21 och WHO kring så kallad e-hälsa. Projektet syftar till att sprida medicinsk kunskap över hela världen med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi.
U21 har haft ett eget konkret e-hälsoarbete sedan 2001. I år antog WHO ett program för e-hälsa och har nu knutit U21 till sig. U21 ska hjälpa till med att utveckla system som kan fungera rent praktiskt.
– Vi är väldigt entusiastiska och glada att WHO är intresserade av att arbeta med oss, säger Kendall Ho, U21-representant från Kanada och ordförande för U21s kommitté för e-hälsa.
Han ser framför sig hur livslängden i många utvecklingsländer radikalt kan ökas med hjälp av enkel teknologi.
Jan Nilsson, dekanus för medicinska fakulteten i Lund och värd för förra veckans konferens, är också mycket entusiastisk:
– Vi tror att utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin kommer att fullständigt förändra hur vi arbetar inom hälso- och sjukvård inom fem till tio år, säger han.
Vore det inte lika bra att se till att det finns läkare i alla delar av världen?
– Ett problem är att läkare inte stannar på platser där de inte har tillgång till annan medicinsk kompetens. Men via det här mediet finns det större chanser till det, säger Jan Nilsson.
Enligt Kendall Ho är det ännu oklart hur mycket resurser projektet behöver. Finansieringsfrågan ska analyseras och lösas i ett nära samarbete med WHO och sedan med de lokala regeringar och andra partner.
Med begreppet e-hälsa menar U21 »användning av informations- och kommunikationsteknologi inom klinisk verksamhet, utbildning, forskning och administration inom hälsoområdet«.