– Jag är så glad att jag nästan inte kan tala. Jag har arbetat med bakteriologi i tjugosju år.
Pentti Huovinen minns pristagarnas artikel i Lancet 1984 om upptäckten att Helicobacter pylori orsakade magsår.
– Ingen trodde det var sant. När jag gav artikeln till magspecialister vid vårt sjukhus sa ingen någonting. Det tog ungefär tio år innan man accepterade att Helicobacter kunde vara orsak till magsår och innan man förstod att man kunde behandla med antibiotika. Nu har magkirurgin förändrats totalt. Nästan ingen opereras för magsår idag.
Under 1990-talet har dock allt fler resistenta stammar av Helicobacter pylori upptäckts.
Den belönade upptäckten inledde en ny era inom bakteriologin, menar Pentti Huovinen. Han tror att fler Nobelpris är att vänta inom tio, tjugo år när det gäller bakteriernas roll för vår hälsa. Det handlar om att kartlägga vilka bakterier som orsakar sjukdom och vilken brist på bakterier som är skadlig. Avgörande är de molekylärmikrobiologiska metoderna, som blivit allt bättre de senaste fem, tio åren.
– Vi har 1,5 kilo bakterier i kroppen, men än så länge finns ingen metod för att undersöka om en patient har rätt uppsättning bakterier.
Pentti Huovinens egen forskning rör antibiotikabehandlingens inverkan på baktieriefloran, se LT nr 38/2005.