Varje år får ungefär 450 svenska kvinnor diagnosen livmoderhalscancer, av dem dör drygt 40 procent av sjukdomen. I hela världen dör nästan 300000 kvinnor varje år av livmoderhalscancer. Minst 95 procent av fallen orsakas av humant papillomvirus (HPV). En stor studie med kvinnor från 13 länder som pågått i två år har visat hundraprocentigt skydd mot HPV16 och HPV18, som är de allra vanligaste HPV-typerna.

Är det så bra som det låter?
– Ja, det får man säga. Det råder ingen tvekan om att vaccinet är mycket effektivt, säger Joakim Dillner.
Han säger att det kan bli tal om allmän vaccinering i Sverige någon gång under 2007. Hur det blir i övriga världen, framförallt i de fattiga länderna, är mycket svårt att sia om.

Vilka ska vaccineras?
– I dag vet man att vaccinet ger skydd i minst två år. En pilotstudie som är gjord på vaccin mot HPV16 visade samma goda resultat även efter fyra år, mer än så är osäkert. Incidensen är högst i åldrarna 16 till 25 år, och man vill att vaccinet ska räcka under den tiden, men man vill inte vaccinera för sent och riskera att många redan är smittade. Min gissning är att det blir vaccinering av 15-åringar.
HPV kan ge upphov till flera andra cancerformer som kan drabba båda könen. Både män och kvinnor kan bära på och smittas av HPV som överförs sexuellt.

Ska både flickor och pojkar vaccineras?
– Alla studier pekar på att vaccination av enbart kvinnor är kostnadseffektivt ur en livräddande aspekt oavsett hur man räknar. Spridningen av viruset stoppas snabbare om båda könen vaccineras, men det är diskutabelt om det är tillräckligt kostnadseffektivt, så det blir upp till professionen och smittskyddet att avgöra.