– Det är ett stort lyft. Vi tycker det här är bra, säger Anne Engqvist, ordförande för läkarna på Norrtälje sjukhus.
Förändringen ska gälla från årsskiftet.
Idén med en gemensam organisation kom från de lokala sjukvårdscheferna i Norrtälje för två år sedan, då som ett alternativ till Stockholmslandstingets föreslagna kraftiga sparåtgärder. I stället för att lägga ned akutsjukvården vid Norrtälje sjukhus minskades sparkravet och Norrtäljes framtida vårdstruktur utreddes vidare. I förra veckan tog Stockholms läns landsting beslutet om samarbetet med Norrtälje kommun.
Äldreomsorg och all annan kommunal omsorgsverksamhet läggs under samma hatt som primärvård och sjukhusvård, i ett gemensamt ägt bolag styrt av den nya nämnden. Akutsjukvården blir kvar.
– Detta är inget sparbeting. Däremot hoppas vi att gränserna mellan huvudmännen suddas ut så att patienter inte fastnar mellan stolarna. Och är det så att vi får loss resurser ska de återinvesteras för patienterna, säger Dirk Müller, tidigare sjukhuschef och delaktig i landstingets utredning.
Läkarna i Norrtälje är nöjda. Att »beställningarna« av sjukvården får en lokal förankring är bra. Det blir lättare att påverka beslut. Anne Engqvist ser också ökade möjligheter att samverka och att skapa riktlinjer för hur olika patientgrupper ska handläggas och av vem.
– Vi tror att det blir bättre möjligheter att utveckla vårdkedjor och samarbete, till exempel samarbetet mellan specialister och distriktssköterskor inom diabetesvården, säger Anne Engqvist.
Samarbetsavtalet mellan kommunen och landstinget ska gälla till slutet av år 2010 och utvärderas löpande.
Det finns en rad gemensamma nämnder i Sverige, men bara för delar av sjukvård- och omsorgssektorn, till exempel ambulanssjukvård, högspecialiserad vård eller rehabilitering. Nämnden i Norrtälje blir den första som tar ett samlat ansvar för sjukvård och omsorg. Försöket kommer att följas av Sveriges Kommuner och Landsting som uttalat sig positivt om samarbetet.Anne Engqvist, ordförande för läkarna på Norrtälje sjukhus, tror att sammanslagningen kan ge ökade möjligheter till samverkan.