Ylva Johansson vill ha ett EU-direktiv som reglerar vård i annat EU-land. Patientrörlighetsdirektiv kallar hon det.
För det första vill hon reglera vad som ska gälla när man på resande fot söker vård i annat land. Till exempel:
– Vad gäller för journalen? Vad gäller vid felbehandling och vid biverkningar av mediciner? Vem har tillgång till genetisk information i mitt blodprov? Det skulle vi behöva reglera.
För det andra vill hon att direktivet behandlar vad det ska finnas för rätt för att åka till annat EU-land för att få vård som bekostas av det offentliga.
– Idag styrs det bara av EG-domstolen och praxis.
Oklarhet om vad som gäller gör att endast de resursstarka tar risken att inte få vården bekostad av hemlandet, menar hon.
– Därför skulle vi behöva klargöra i vilka lägen man kan vända sig till ett annat land.
Ylva Johansson kommer att framföra förslaget när hon inledningstalar vid EUs hälsoministermöte i Storbritannien den här veckan. Redan tidigare i höst tog hon upp idén vid ett mindre möte på Haga slott i Stockholm med hälsoministrarna från Storbritannien, Tyskland, Belgien, Spanien och Portugal. Att hon nu har blivit ombedd att inleda veckans möte med EUs alla hälsoministrar ser hon som ett tecken på att Storbritannien med flera ser positivt på förslaget.
EUs hälsoministrar är enligt Ylva Johansson överens om att sjukvården ska präglas av tillgänglighet för alla, rättvisa och jämlikhet samt solidarisk finansiering. Att åstadkomma att EUs tjänstedirektiv inte ska vara tillämpligt på hälso- och sjukvårdstjänster har varit »en lång kamp«, enligt Ylva Johansson.
– Sjukvården är inte en vara vilken som helst. Jag vill inte att sjukvården ska regleras som en tjänstemarknad utifrån ett producentperspektiv, utan utifrån ett patientperspektiv.Ylva Johansson vill ha EU-regler för vård utomlands.