Tredagarskursen »Allmänläkaren och sjukintyget« gavs i oktober för elfte gången. Den finansieras av Provinsialläkarstiftelsen och läkarnas arbetsgivare. Det brukar vara omkring 150 sökande till 20 platser.
När staten för några år sedan började satsa särskilda medel på utbildning av distriktsläkare och företagsläkare i försäkringsmedicin blev kursen en del av den utbildningen som ges i försäkringskassans regi.
Carl Edvard Rudebeck är initiativtagare till och en av ledarna för kursen. Han är forskningsinriktad distriktsläkare i Västervik och har också hållit i allmänmedicinsk utbildning inom Svensk förening för allmänmedicin.
– Kursen är en träning i integritet. Grejar man det här, grejar man en massa annat. Läkaren ska ha integritet och se sin relation till patienten också ur ett samhällsperspektiv, göra de svåra bedömmningarna och resonera och stå för det. Jag tror de flesta patienter vill ha det så och inte en doktor som dansar efter patientens pipa.