– Många av artikelförfattarna har haft mod att visa sina personliga åsikter.
Det säger Johan Rönnelid, docent i klinisk immunologi och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en av åtta jurymedlemmar som har utsett årets artiklar.
Han tänker speciellt på artiklarna i kategorin »Etik och läkarroll« och nämner till exempel Poul Kongstads artikel om apatiska flyktingbarn.
– Ur ett aktuellt tema drog han fram allmängiltig diskussion om läkarnas roll. Att utifrån medicinsk sakkunskap våga göra en självständig bedömning, sånt gillar jag.
Han anser att artiklarna i årets tävling hade stor spännvidd och han tyckte att det var trevligt att medverka i bedömningen, som han gjorde på planet mellan Stockholm och Chicago på väg till den amerikanska reumatologkongressen. Där fick han sex timmars nödvändig ostördhet.
– Man lär sig aldrig så bra att skriva som när man bedömer andras texter. Det var inte förrän jag fick referentuppdrag som jag lärde mig skriva själv.
Johan Rönnelid tror att en sådan här tävling kan bidra till att ge positiv uppmärksamhet och feedback till de läkare som inte har skrivit så mycket.
– Uppskattning från kolleger är inte så vanligt inom läkarvärlden, sånt behöver vi mer av.