Landstingen börjar nu att samordna vaccinupphandlingen centralt. Det är Stockholms läns landsting som tagit på sig uppgiften att ansvara för upphandlingen.
För ett par veckor sedan kom Socialstyrelsen med en rapport om hur Sveriges vaccinförsörjning skulle säkras vid en influensapandemi. Ett av alternativen som nämndes var central upphandling av vaccin. Socialstyrelsen flaggade emellertid för svagheter med sådan lösning då en global vaccinbrist förväntas uppstå vid en pandemi. Det förslag som folkhälsominister Morgan Johansson var mest positivt inställd till var emellertid inhemsk produktion. Hasse Knutsson, handläggare vid avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, håller med om att inhemsk produktion är den bästa idén men menar att det också är en långsiktig åtgärd.
– Den gemensamma upphandlingen får ses som en lösning på kort sikt, säger Hasse Knutsson.
Den samordnade upphandlingen ska gälla influensavaccin vid en eventuell pandemi men också vaccin för normala influensaår.