På många vårdcentraler är det idag andra yrkesgrupper än läkare som är verksamhetschefer. Enligt en undersökning i Dagens Samhälle den 13 oktober 2005 är 44 procent av verksamhetscheferna vid landets landstingsdrivna vårdcentraler sjuksköterskor och 43 procent läkare. Resten är främst sjukgymnaster.
Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen (DLF) tycker inte att detta i sig är ett problem, utan problemet ligger i att många läkare verkar tveka inför tanken att ta på sig uppdraget som verksamhetschef.
– Det är bra för vården att läkarkompetens finns bland verksamhetscheferna, säger han.
– En förklaring till att allt färre läkare vill ta på sig uppdraget som verksamhetschef kan vara att många distriktsläkare tycker att det är så roligt att vara doktor så att det är svårt att ta på sig chefsansvaret på heltid, något som ofta krävs.
DLF har nu tagit fram ett dokument som stöd för allmänläkare som funderar på att bli chef för en vårdcentral eller motsvarande.
»Vårt mål är att fler enheter skall ha allmänläkare som chefer för att få en effektiv och högkvalitativ verksamhet«, skriver DLF i dokumentet.
Enligt Benny Ståhlberg har en verksamhet mycket att vinna på att ha en läkare som chef.
– Läkare har kunskaper om verksamhetens inre kärna, de behöver ingen ytterligare medicinsk rådgivare utan kan själva medicinska riktlinjer och rutiner.
Men Benny Ståhlberg är mycket noga med att poängtera att personligheten och ledaregenskaperna måste vara det primära hos en chef.
– Alla vinner på det. Då fungerar vården!
Läs hela dokumentet på webbplatsen http://www.svdlf.sePer Nordlund, Malmö läkareförenings huvudskyddsombud, är förvånad över att primärvårdschefen Ulf Swanstein låter den starkt kritiserade verksamhetschefen på vårdcentralen i Svedala sitta kvar. »Hade han varit klok hade han löst frågan på ett smidigt sätt från början.«
»Min fasta ambition och övertygelse är att detta ska bli bra!«, säger primärvårdschef Ulf Swanstein apropå oenigheten på vårdcentralen i Svedala.