Hans von Holst, forskningschef vid Centrum för teknik i vården, CTV, (ett samarbete mellan KTH, KI och Stockholms läns landsting), lyfter fram fyra områden för det svensk–kinesiska samarbetet:
Grundforskning inom teknik och hälsa.
Utbildning på olika nivåer och inom olika fackområden för både kineser och svenskar, särskilt genom CTVs försorg.
Internationellt konferensutbyte om till exempel microchips och hälsa och bildtekniker.
Tekniska idéer från forskningen till näringslivet.
Ramon Wyss, vicerektor för internationella utbildningsfrågor vid KTH, tänker sig att, vad gäller grundforskning inom teknik och hälsa, kommer Chalmers, KTH och KI att samköra forskningsprojekt inom nanoelektronik och medicinsk teknologi. Det sker redan inom mikro-/nanoelektronik där kinesernas tillgång till kraftfulla mikroprocessesorer är väsentligt större än i Sverige. Vad gäller utbildning på olika områden för svenskar och kineser är behoven olika för respektive land; där kan CTV skräddarsy utbildningar efter behov inom respektive område.
Vad gäller att ta forskningen till näringslivet kommer Sino-Swedish Campus att samarbeta med företag inom hälsosektorn.
– Vi kommer att närma oss näringslivet i allmänhet, och inte bara svenskt, som kan vara relevant för teknisk utbildning och forskning.
Till våren 2006 planeras en workshop kring mikro-/nanoelektronik, berättar Ramon Wyss. Det kommer med stor sannolikhet även att anordnas en workshop om teknik och hälsa.