Det föreslår utredaren, landshövding Eva Eriksson, som i förra veckan överlämnade utredningen om utländska aborter till regeringen. Genom att helt enkelt ta bort första stycket i 5 § i abortlagen (1974.595) skulle även utländska kvinnor kunna få abort i Sverige utan den prövning av särskilda skäl som hänvisas till i dagens lagtext.
– Jag är glad att det är ett sådant enkelt förslag.
Det säger Mats Hoppe som är personaldirektör i landstinget i Jönköpings län, där en läkare nyligen polisanmäldes sedan vederbörande utfört en abort på en utländsk kvinna som uppehållit sig illegalt i Sverige. Landstingsledningen stod på läkarens sida och var beredd att bistå med juridiskt ombud om så skulle krävts. Åklagaren har emellertid lagt ner förundersökningen eftersom det inte går att bevisa att den misstänkta läkaren gjort sig skyldig till brott.
– Det etiska dilemma som sjukvårdspersonalen utsätts för med nuvarande lagstiftning är oacceptabelt, säger Mats Hoppe som välkomnar utredningens förslag till lagändring.
Göran Berg, ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi, tycker inte att det är lika lätt att ha synpunkter på något som han betecknar som en exklusivt politisk fråga.
– De kvinnor som hänvisas till oss ska ha bästa tänkbara medicinska vård, men regelverket är politikernas ansvar.

Följer inte EU-regler
Göran Berg säger att ett problem idag är att regelverket strider mot EUs regler. Utredaren menar att det i praktiken redan är tillåtet med abort i Sverige för EU-medborgare eftersom EG-fördraget står över svensk lagstiftning.
– Utredningens förslag löser det problemet. Men frågan är om det skapar nya problem.
Göran Berg syftar på att svensk abortlagstiftning – som han för övrigt anser är en väl fungerande och bra lag – skiljer sig beträffande graviditetslängd från andra delar av världen. I Sverige kan en kvinna på egen begäran få abort före utgången av graviditetsvecka 18 (och efter tillstånd av Socialstyrelsen om aborten utförs senare i graviditeten). Många länder har en gräns vid tolfte veckan.
– Det finns åtminstone en teoretisk risk att ett ökat antal kvinnor kommer till Sverige för att göra en sen abort, något som ju är mer traumatiskt för kvinnan.
Utredaren räknar inte med någon anstormning av utländska kvinnor som söker abort i Sverige om lagförslaget går igenom. Den eventuella ökning som sker skulle dessutom finansieras via sjukförsäkringen i kvinnans hemland eller av kvinnan själv och därför inte belasta den svenska sjukvården. Göran Berg tycker inte riktigt att det resonemanget håller.
– Det är klart att det är en resursfråga. Förslaget är visserligen kostnadsneutralt i kronor men det finns ett begränsat antal yrkesutövare.
Utredaren har föreslagit att lagändringen träder i kraft den 1 juli 2006. Varken Göran Berg eller utredaren tror att det föreligger några hinder för att genomföra förslaget.