På föreningens webbplats skriver Johan Berglund att han på grund av »en skatteprocess rörande affärsverksamhet« inte orkar driva ett bra ordförandeskap och att han därför har bett om att bli avlastad uppdraget som ordförande. SFAMs styrelse uttrycker sitt stöd för Johan Berglund och beklagar det som inträffat.
Läkartidningen har utan framgång sökt Johan Berglund. Enligt Blekinge Läns Tidning nekar han till brott.
Johan Berglund är åtalad misstänkt för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Brotten ska ha koppling till hans och hustruns handelsbolag där kostnader och ingående moms har bokförts för »uppenbart privata utgifter« som inte har med bolagets verksamhet att göra, enligt åklagaren. Det handlar också om avdrag för flygresor som redan bekostats av andra.
Sammanlagt ska Berglund ha undanhållit inkomster i deklarationen på närmare en miljon kronor och undkommit skatt på omkring en halv miljon.
Brotten betecknas som grova eftersom de skett systematiskt under flera års tid, 2001–2003, och rör mycket betydande belopp, enligt åtalet. Straffet är fängelse i mellan sex månader och sex år.

Lämnar uppdrag
Åklagaren vill också att Johan Berglund åläggs näringsförbud i tre år.
Åtalet har fått Johan Berglund att lämna sitt uppdrag som chef för Blekinge läns landstings FOU-enhet samt ytterligare några uppdrag. Han har dock kvar sin anställning som läkare.
Med anledning av brottsmisstankarna har landstinget i Blekinge uppdragit åt ett revisionsföretag att se över FOU-enhetens bokföring för att se om några av de flygresor som landstinget bekostat är inblandade i de felaktiga avdragen.
SFAMS vice ordförande Annika Eklund-Grönberg är sedan den 9 november ordförande i Johan Berglunds ställe. Johan Berglund sitter dock kvar som styrelsemedlem.