Under januari till och med september i år har Apoteket sålt cirka 8800 förpackningar av det antivirala läkemedlet Tamiflu som förskrivits på recept. Dessutom har drygt 3300 förpackningar sålts till sjukvården.
– Det är inte precis någon hamstringsvåg, säger Johan Karlsson, chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen.
– Men vi håller ändå ett litet öga på detta, fortsätter han.
Det Socialstyrelsen följer är på vilka indikationer Tamiflu förskrivs; profylax eller behandling. Men Johan Karlsson säger att för att egentligen veta något krävs mer ordentliga genomgångar av de berörda patienternas journaler. Om förskrivningen skulle öka kraftigt eller göras på vad Johan Karlsson betecknar som lösa boliner kommer Socialstyrelsen att tillskriva läkarkåren.
– Läkarna måste verkligen förvissa sig om att patienterna vet hur Tamiflu ska användas.
Just nu finns emellertid enligt Johan Karlsson ingen anledning att bekymra sig.
– Det finns ingen risk att människor som verkligen behöver Tamiflu inte får det. Vi har försäkrat oss om att sjukvården har egna lager som Socialstyrelsen tagit initiativ till.
Den verkliga faran är enligt Johan Karlsson är en möjlig resistensutveckling.
– Det viktiga är att inte folk går och äter upp det här så fort de känner sig förkylda eller har en normal influensa, då finns det risk för en snabb resistensutveckling.