– Här får patienterna kvalitetsvård. Vi har inte samma problem med MRSA som på NHS-sjukhus, patienterna har enskilda rum och väntetiderna är kortare. Ofta kan jag operera en patient inom en månad eftersom verksamheten inte bryts av akuta operationer. Det är något Sverige borde ta efter, säger han per telefon efter en lång arbetsdag på Capio Reading Hospital.
Ett sjukhus med 61 rum, 3 operationssalar och »exceptional standards of patient accomodation«, som det heter på hemsidan. Läkarna kommer från bland annat Tyskland, Frankrike och Ungern, och många stannar ett halvår eller kortare.

Kontrakt på 250 operationer
Bo Ehnar, som tidigare arbetade på Skövde Kärnsjukhus, har en fast tjänst sedan ett halvår. Han har inga jourer och ska enligt kontraktet utföra 250 större operationer per år, exempelvis knä- och höftledsplastiker, och ett antal mindre.
– Jag tjänar inte mer om jag opererar fler. Dessutom kan vi inte ta alla patienter, eftersom vi saknar intensivvård. När jag bedömer patienterna är det den medicinska värde-ringen som styr, förklarar han.
Patienterna kommer på remiss från en familjeläkare, GP (General Practitioner). Remisserna passerar en lokal hälsoadministration, PCT (Primary Care Trust), som erbjuder patienten möjlighet att opereras privat för att avlasta NHS, även om remissen ställts till en annan läkare.
Vissa anser att kontrakt som Capio har med ett fast antal operationer innebär en risk att det offentliga betalar för jobb som inte utförs, om tillströmningen av patienter är otillräcklig. Anklagelser har också riktats mot PCT för att pressa patienter till de nya privata klinikerna. Men Bo Ehnar menar att patienterna har ett fritt val.
– De som kommer till oss är nöjda och verksamheten ökar, säger han. Lika nöjda är inte de engelska kollegerna. Bo Ehnar berättar om skriverier i pressen där man antytt att läkarna på de privata klinikerna är sämre än andra.
– De känner väl att vi på sikt kan ta patienter som de annars hade opererat privat, säger han.

Större kvalitetskontroll
Gunnar Nemeth, medicinsk chef på Capio, menar att kvalitetskontrollen av de privata klinikerna är större än på NHS-sjukhusen.
– Kvalitetskraven är rigorösa och inbyggda i avtalen. Vi kontrolleras en gång i månaden av beställaren, säger han.
– Capio anlitar också engelska läkare. De får en lägre lön än den de hade när de opererade privat tidigare, men en lön som är bra i ett svenskt perspektiv.


»De som kommer till oss är nöjda och verksamheten ökar«, säger ortopeden Bo Ehnar, som arbetar på ett engelskt sjukhus ägt av svenska Capio.