Uppgifterna kommer från en studie som sjuksköterskan Hans Krona gjort på uppdrag av landstingsstyrelsen. Siffrorna gäller förra året. En tidigare kartläggning, inom ramen för det nationella forskningsprojektet Swedish National Study on Aging and Care (Snac), bland Blekinges äldre befolkning visade att 20 procent av dem mellan 60 och 96 år använde naturläkemedel.
– Eftersom verkligheten är som den är ska vi förskrivare, och även annan vårdpersonal, veta vad det rör sig om, säger Håkan Odeberg, internmedicinare och hematolog.
Han var tidigare ordförande i läkemedelskommittén i Blekinge och har arrangerat dels seminarium om naturläkemedel för läkemedelkommittén, dels en utbildningsdag nu i september för nästan 200 läkare och andra förskrivare i Blekinge.
Peter Fridström, allmänläkare och verksamhetschef på vårdcentralen i Ronneby deltog i utbildningsdagen om naturläkemedel. Han säger att han fick lära sig en del om hur naturläkemedel kan interagera med andra läkemedel och att det gör att han förhoppningsvis kommer att börja fråga sina patienter om de använder naturläkemedel.
Tidigare har den informationen uteslutande kommit på initiativ från patienterna själva.
– Men det finns nog ett stort mörkertal, det är inte alla patienter som säger något om det. De är nog lite skamsna att de går till oss och äter naturläkemedel så att säga vid sidan om, säger Peter Fridström.
Håkan Odeberg, som numera är pensionerad, arbetar just nu med ett informationbrev om naturläkemedel på uppdrag av läkemedelskommittén.
– Eftersom naturläkemedel används i så stor utsträckning är det viktigt att se till att vi har kunskap om det för att kunna ge vettiga svar när folk frågar. Man får heller inte glömma bort att en tredjedel av dagens godkända naturläkemedel fanns upptagna i professor Malte Ljungdahls »farmakologiska bibel« från femtiotalet.

Vad är ett naturläkemedel?

»Med naturläkemedel förstås läkemedel där den eller de verksamma beståndsdelarna har ett naturligt ursprung, ej är alltför bearbetade och utgör en växt- eller djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. Naturläkemedel får endast utgöra produkter lämpliga för egenvård i enlighet med väl beprövad inhemsk tradition eller tradition i länder som med avseende på läkemedelsanvändning står Sverige nära. (…) Medel för injektion och homeopatiska medel omfattas inte av definitionen.« (Läkemedelsverkets författningssamling 1995:18). Kosttillskott, som vitaminer, räknas inte heller till naturläkemedel. Enligt Läkemedelsverkets webbplats fanns i förra veckan 123 godkända naturläkemedel. Naturläkemedel får förskrivas på recept och blir då momsbefriade precis som andra förskrivna läkemedel, däremot omfattas naturläkemedel inte av läkemedelsförmånen. Ifjol köpte svenskarna naturläkemedel för mer än 830 miljoner kronor, 15 procent inhandlades på apotek (sammanlagt såldes hälsokost, inklusive vitaminer och naturkosmetik för mer än 3,3 miljarder kronor av apotek, hälsokostbutiker, dagligvaruhandel etc). Siffrorna kommer från Apoteket AB och Svensk Egenvård.