– Vi har väl fortfarande lite problem med naturläkemedel.
Det säger Karin Ringqvist Mattson, naturläkemedelsansvarig på Apoteket AB. Hon är lite bekymrad över att Läkartidningens reporter har lite besvär att få adekvat information om de risker som finns med omega-3-fettsyror (se artikeln intill). Huruvida det vilar ett upplysningsansvar på försäljaren kommenterar hon så här:
– Det är fri försäljning av de här produkterna. Förpackningstext och bipacksedel ska därför vara så utförliga att muntlig information inte behövs, naturläkemedel säljs ju endast för egenvård.
Men Karin Ringqvist Mattson tillstår att kunskaperna om naturläkemedel varierar bland apotekens personal, men tycker samtidigt att det förändras mot det bättre. Hon anser att den stora skillnaden att köpa naturläkemedel på apotek jämfört med i hälsokostbutiken är just personalens attityd.
– Vi är försiktigare med att rekommendera naturläkemedel, och det gäller även produkter där det finns dokumenterad effekt, där skiljer vi oss från hälsokosthandeln.
Flera läkemedelskommittéer har bjudit in Karin Ringqvist Mattson som föreläsare. Det ser hon som ett tecken på att även skolmedicinen börjar få upp ögonen för naturläkemedel, något som bekräftas av Magnus Thyberg, apotekare på Sveriges Kommuner och Landsting.
– Från att ha varit inkorrekt att ens prata om förstår nu sjukvården att patienten använder naturmedel och att man måste förhålla sig till det, säger han.