Att efterträda Kristina Räf som chefredaktör på Läkartidningen är ingen lätt uppgift. Med sina mer än 30 år på tidningen tillhör hon de legendariska redaktörernas gäng.
Efter att ha hjälpt mig över de första svårigheterna som alltid dyker upp när man är ny på jobbet kliver hon nu ut i den sörmländska myllan för att odla sin trädgård på heltid.
Hon lämnar efter sig en tidning som under hennes chefstid vunnit respekt för sin seriositet och höga trovärdighet, en redaktion som i sin genre torde vara en av de sakkunnigaste i landet och en ny chefredaktör som ska förvalta detta.
Det är inget tungt arv, men ett uppfordrande. Jag är hedrad, laddad och ska göra mitt bästa.

Men jag gör det inte ensam. Den tiden är förbi när en chef ensam svarade för förvaltningen, om den tiden någonsin funnits. Redaktionen i sin helhet är en förutsättning för att vi tillsammans ska bibehålla tidningens status i ett medieklimat som blivit allt ytligare, där tidskrifter som Läkartidningen blivit allt färre och de ideal tidningen står för sällsynta.
I sin sista ledarkommentar skrev Kristina Räf att konkurrensen om läsarnas intresse kommer att hårdna och att det är viktigt att LT ytterligare vässar formen.
Och det är det vi håller på med just nu. Det arbetas intensivt på att ge tidningen ett nytt utseende inför nästa år när LT blir medlemstidning fullt ut och når alla Läkarförbundets medlemmar. En upplageökning med 50 procent – från 26000 till 40000 ex.

Tidningsdesigner John Bark hjälper oss med en ny form. Några av de förslag till uppslag och omslag vi arbetar med just nu kan ni se på bilderna här intill.
Vid Riksstämman i månadsskiftet november–december kan ni komma och få en förhandstitt på vad vi kommer att presentera i skarpt läge i nr 1 den andra veckan i januari. Välkomna in i vår monter.
Den ändrade formen är det första som kommer att märkas i den nya modellen av Läkartidningen. Men vår tydligare roll som medlemstidning ställer även andra krav på oss. Tidningen ska även i fortsättningen vara landets ledande tidskrift för medicinsk vetenskap. Men vi ska också skildra livet som läkare – etiskt, moraliskt, karriärmässigt och inte minst i ett ledarskapsperspektiv. Och vi vill vara det självklara debattorganet i medicinska och vårdpolitiska frågor.
Det kommer också att märkas i Läkartidningen under 2006.


Jonas Hultkvist, ny chefredaktör på Läkartidningen som laddar inför det kommande året.