– När en sektmedlem som blivit psykiskt sjuk kommer under behandling, då får denna inte pågå ostört, andra medlemmar hindrar, stör och misstänkliggör vården. Det kallar jag »bisvärmseffekten«.
Det sa Göran Roth, psykiater på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, vid symposiet »Sekter och psykisk sjukdom/psykisk kris«. Göran Roth beskriver hur sektens företrädare uppfattar sjukvårdens insatser för medlemmen som ett angrepp på deras rörelse och hur de bombarderar patienten med telefonsamtal och besök.
– I värsta fall uppstår en dragkamp mellan kliniken och sekten. Sekten kan vara resursstark och infernalisk.

Läkare i sekten
Göran Roth berättar att han varit med om att det plötsligt dyker upp ett »juridiskt ombud« för patienten eller till och med en läkare med uppdrag att göra en second-opinion-bedömning.
– Sekter kan vara väldigt välorganiserade och kan ha både jurister och läkare i sina medlemsled, säger Göran Roth.
Såväl Göran Roth som de andra deltagarna i symposiet påpekade flera gånger dels att sekter inte behöver vara av religiös art, de kan lika gärna vara politiska, pedagogiska eller till och med vetenskapliga, dels att religion faktiskt sällan tar sig uttryck i destruktiva sekter. Flera upprepade också att oavsett bakgrunden till patientens psykiska problem behövs ett professionellt omhändertagande. Det går inte att avfärda allvarlig psykisk ohälsa som ett religiöst problem bara för att grunden ligger i deltagandet i en religiös rörelse.
– De politiska och religiösa frågeställningarna ligger utanför mitt professionella kompetensområde. Men uttrycksformerna kan ligga inom psykiatrins område, sa Göran Roth. Han liknade den destruktiva sekten vid en destruktiv parrelation.
– Det finns en rädsla att kritisera religiösa föreställningar som sådana. Jag vill göra en parallell med kvinnomisshandel. För ett antal år sedan var det inte självklart att samhället hade med det att göra. Det satt långt inne att få misshandeln att falla under allmänt åtal. Vi ska inte förbjuda män, inte heller religion, men vi har en skyldighet att lägga oss i destruktiva relationer, sa Göran Roth.

Behövs hjälp för att komma ur sekt
Han efterlyste också någon form av motsvarighet till Anonyma Alkoholister för dem som behöver hjälp att komma ur beroendet av en sekt. Tillsammans med psykiatrerna Henry Jablonski och Jan-Otto Ottosson samt Margó Ingvardsson, som står bakom utredningen »I god tro – Samhället och nyandligheten« (SOU 1998:113), och som också satt i panelen, förordade han tillskapande av ett nationell oberoende kunskapscentrum på området.
Det var också en av slutsatserna i Margó Ingvardssons utredning. Det är emellertid redan sju år sedan den kom och hittills har ingen politiker försökt göra verklighet av förslagen. Margó Ingvardsson säger att religionen är minerad mark, bland annat för att en fjärdedel av riksdagsledamöterna själva är aktiva i riksdagens kristna grupp.
– Det finns en rädsla hos politiker och samhälle att behöva svara på frågan: »När övergår hängiven tro till psykisk sjukdom?« Är det när man tror att gud skickar sms, eller när en kvinna låter viga sig till Kristi brud, eller redan vid tro på jungfrufödsel? sa Margó Ingvardsson.
Hon påpekade också att eftersom det nu blivit tillåtet med en ny typ av språkbruk kunde hon säga följande:
– Företrädare för religiösa rörelser och religionsvetenskapen vill inte inse att det finns pastorer vars predikningar och trosuppfattningar växer till cancersvulster i människors hjärtan och själar.
Henry Jablonski avslutade symposiet med att vända blicken mot de egna leden.
– Det här ämnet inspirerar också psykiatrin till självreflektion och att fundera över våra egna sekteriska tendenser. Vad tar vi psykiatrer och psykoterapeuter för givet i våra mallar och vår nomenklatur?