Det var en rörig process som ledde till att den isländska läkartidningens chefredaktör sedan 12 år, Vilhjálmur Rafnsson, fick sparken. Den startade med att Læknabladid i september publicerade en artikel skriven av Jóhann Tómasson, läkare vid Landspitali universitetssjukhus i Reykjavik (Læknabladid 2005;91: 692). Artikeln innehöll stark kritik mot att sjukhuset låtit Kári Stefánsson, mest känd som grundare av och VD för deCode Genetics, hoppa in som ersättare vid den neurologiska avdelningen under en vecka i somras. Enligt Jóhann Tómasson var det omdömeslöst av sjukhuset och dess ledning att anlita Kári Stefánsson för uppdraget.
Jóhann Tómassons argument var att Kári Stefánsson inte helt ska ha fullföljt sin läkarutbildning för drygt trettio år sedan, vilket medför ett förbehåll beträffande att få utöva yrket. Dessutom pekade han på att Kári Stefánsson inte praktiserat medicin på tio år.
Kári Stefánsson skickade via sin advokat ett mail till Læknabladids redaktionsråd, »editorial board«, och till chefredaktör Vilhjálmur Rafnsson, där han undrade om publiceringen av artikeln var ett misstag och krävde att Internetupplagan av artikeln omgående skulle tas bort. Redaktionsrådet föreslog som svar på detta att tidningen skulle förklara att artikeln var ett misstag, att man skulle skicka en ursäkt till Kári Stefánsson och att artikeln skulle tas bort från Internet. Den enda som motsatte sig detta var Vilhjálmur Rafnsson.

Samarbetar med den kritiserade
De fem medlemmarna i redaktionsrådet avgick då i protest mot Vilhjálmur Rafnssons inställning. Fyra av de avgående medlemmarna samarbetar på nära håll med deCode Genetics och Kári Stefánsson. Kári Stefánsson gick vidare till Læknabladids två ägare, Islands och Reykjaviks Läkarförbund, som efter ett antal turer beslutade att två meningar rörande Kári Stefánssons lämplighet som kliniskt praktiserande läkare skulle strykas i Internetupplagan, att Læknabladid skulle be Kári Stefánsson om ursäkt samt att Vilhjálmur Rafnsson skulle avskedas med omgående verkan, den 30 november.
Islands läkarförbunds chef, Sigurbjörn Sveinsson, klargjorde dock att fram till den aktuella händelsen fanns det inga anmärkningar på Vilhjálmur Rafnssons chefredaktörskap.
– Jag har inte bestämt om jag ska gå vidare med ärendet, säger Vilhjálmur Rafnsson.


En artikel i Isländska läkartidningen innehöll kritik mot Kári Stefánsson, VD för bolaget deCodeGenetics. Detta ledde till att chefredaktören Vilhjálmur Rafnsson avskedades.