Stockholms läkarförening erbjuder Ulrik Ringborg sitt stöd, men föreningen tar inte ställning i själva konflikten mellan onkologkliniken och sjukhusledningen, säger Thomas Flodin.
Apropå fredagens öppna protestbrev mot sjukhusledningen säger han att det vore olyckligt om konflikten leder till en hårdare tillämpning av kravet på lojalitet i chefskontrakten på Karolinska Universitetssjukhuset.
Enskilda medlemmar i läkarföreningen har ifrågasatt chefskontrakten som därför nu diskuteras i landstingets personalberedning.
– Kontrakten innehåller en paragraf som vissa uppfattar som en munkavle. Det är olyckligt om den uppfattas så. Det kan inte gagna verksamheten om medarbetarna uppfattar att de inte offentligt kan uttrycka synpunkter på verksamhetens kvalitet och inriktning. Då bör man skriva om avtalet, säger Thomas Flodin.

Ur chefskontrakten §7:

»Karolinska Universitetssjukhuset äger rätt att med omedelbar verkan säga upp förordnandet som verksamhetschef efter särskilt beslut vid (…) bristande förtroende mellan XX och verksamhetschef (…).«