– Släpp fram entreprenörskap, även inom vården, sa Kenneth Johansson (c)
– Vi tycker inte att det ska finnas vinstintressen i vården. Vården ska inte vara styrd av marknadstänkande utan av behov, sa Ingrid Burman (v).
– Det är för lite diskussion om kvalitet i dag. Vi vill ha öppna kvalitetsregister, där alla ska vara med och vi politiker ska vara skyldiga att ta del av dem inför våra beslut, sa Ylva Johansson (s).
– Vi vill ge mer pengar till äldrevården och psykiatrin, sa Erik Ullenhag (fp).
– Vi vill att kommunerna ska kunna anställa läkare, sa Ingrid Burman.
– Lägg ner landstingen, sa Kristina Axén Olin (m).
– Vi vill ha nationella riktlinjer för cancervården, sa Ylva Johansson.
– Vi vill att gömda flyktingar ska ha möjlighet till vård och behandling utan att riskera att bli anmälda, sa Jan Lindholm (mp).
– Vi vill ha ett nationellt husläkarsystem, sa Erik Ullenhag som också sa att det system som Läkarförbundet föreslagit (Protos) är lösningen på de problem med bland annat tillgänglighet som finns i primärvården.
Frågan om huruvida målet en primärvårdsläkare per 1500 invånare är realistiskt besvarades av i stort sett samtliga med ett »ja«. Maria Larsson (kd) ville dock inte binda sig vid absoluta tal utan påpekade att områden kan se olika ut, någonstans behövs högre läkartäthet och någon annanstans lägre. I den här frågan stack Jan Lindholm ut hakan och sa att det inte är just läkare som det behövs fler av (han inledde själv sitt inlägg med att säga att detta var väl som att svära i kyrkan här på Läkarstämman).
– Vår ambition är inte att människor ska bli mer sjuka och behöva mer vård. Tvärtom vill vi att människor blir friskare. Därför vill vi satsa på förebyggande arbete, då är det andra yrkeskategorier, som är kunniga i till exempel kostvanor och motion, som behövs, sa Jan Lindholm.
Ingrid Burman var den enda som spontant nämnde forskning och utveckling.
– Vi måste öka möjligheten att forska även på denna nivå [i primärvården, reds anmärkning], sa hon. På så sätt skulle arbetet i primärvården bli mer stimulerande och fler skulle lockas att verka där.

10 procent av BNP-målet
Debattörerna fick också svara på hur stor del av BNP som bör läggas på sjukvården.
– Det primära målet är att se till att befolkningen är så frisk som möjligt. Det kan bli mer än 10 procent av BNP om man också inkluderar den förebyggande vården, sa Jan Lindholm.
Ingrid Burman stod fast vid målet på 10 procent. Ylva Johansson menade att andelen i varje fall borde vara mer än 9,2 procent.
– Men jag vill inte medverka till att vi binder oss vid en siffra, sa hon.
Det senare var en åsikt som delades av såväl Erik Ullenhag som Kenneth Johansson.
Kristina Axén Olin hade inte koll på procenten.
–Vi vill ge vården ett tillskott på 10,7 miljarder kronor de kommande åren, men jag måste gå hem och räkna på hur stor andel det blir.Fr vä och ovan: Ingrid Burman (v), Ylva Johansson (s), Erik Ullenhag (fp), Kenneth Johansson (c), Kristina Axén Olin (m) och Maria Larsson (kd). (Jan Lindholm saknas på bilden.)