Carl Johan Sundberg får priset för sin »livslånga entusiasm för att förklara vetenskap på ett tydligt och lättfattligt sätt«.
Det framhålls att Carl Johan Sundberg var grundare till den vetenskapliga konferensen Euroscience Open Forum som hölls i Stockholm förra året och som nästa gång hålls i München 2006.
På Karolinska institutet har han förutom egen forskning på olika sätt engagerat sig i kommunikation och bland annat hållit kurser i medicin för journalister och kurser i kommunikation för läkarstudenter.
Descartes-priset i forskningskommunikation delades ut vid The Royal Society i London.
– Jag är förstås stolt och mycket glad att jag har fått det här priset och jag var i gott sällskap. Det var 65 nominerade. I London var 23 med efter en sovringsprocess, och jag var en av fem vinnare.
Vad betyder priset för dig?
– Dels är det ett erkännande för området forskningskommunikation, dels betyder det att forskningskommunikation hamnar högre på agendan. Jag hoppas att det lyfter forskarvärldens intresse för kommunikation.
Han och fyra andra européer får 50000 euro var.
Vad ska du göra med pengarna?
– Till att börja med har vi beställt bergvärme till huset.
Är det dina privata pengar?
– Ja såvitt jag vet, men jag har inte sett dem på kontot än.
Vad ska du göra med resten?
– De går in i familjekonkursen, jag har tre barn.
Det var andra året som priset i klassen forskningskommunikation delades ut. Det ursprungliga Descartes-priset för ren forskning har funnits sedan 2000 och delades ut vid samma tillfälle.
Forskningspriset ska gå till framgångsrika forskningsprojekt som spänner över nationsgränserna.
Fem sådana projekt belönades med 200 000 euro var. I ett av dessa, EURO-PID – ett EU-finansierat projekt som koordineras från Frankrike och rör ärftlig immunbristforskning – ingår professorerna Edvard Smith och Lennart Hammarström, vid Karolinska Institutet.
Fem finalister i forskningsklassen fick 30 000 euro var. En av dessa var forskargruppen Pathfinder, som också stöds av EU-medel. Gruppen studerar receptorer i cellerna och koordineras av professor Jan-Åke Gustafsson vid Karolinska institutet.

Läs om alla pristagare:
http://europa.eu.int/comm/research/descartes/